พบ 5 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: CSV แท็ค: การนำเข้า

กรองผลลัพธ์
 • สัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและLNG 6 recent views

  สัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติและLNG
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 23 มิถุนายน 2565
 • การนำเข้าน้ำมันดิบ 110 recent views

  ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบแยกแหล่งที่มา ได้แก่ ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และอื่นๆ
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 16 มิถุนายน 2565
 • ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป 139 recent views

  ปริมาณการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 16 มิถุนายน 2565
 • การผลิตและการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 78 recent views

  ปริมาณการผลิตและการนำเข้าก๊าซธรรมชาติรายแหล่ง
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 16 มิถุนายน 2565
 • มูลค่าการนำเข้าพลังงาน 115 recent views

  มูลค่าการนำเข้าพลังงาน ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ไฟฟ้า
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 16 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).