พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) สัญญาอนุญาต: Open Data Common ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: น้ำมัน การผลิต น้ำมันดิบ

กรองผลลัพธ์
  • การผลิตน้ำมันดิบ 137 recent views

    ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบแยกรายแหล่ง
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 16 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).