พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: การนำเข้า (สุทธิ)

กรองผลลัพธ์
  • การนำเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 82 recent views

    ปริมาณการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ได้แก่ น้ำมันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน น้ำมันสำเร็จรูป และไฟฟ้า
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 24 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).