พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: การส่งออก

กรองผลลัพธ์
  • ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป 129 recent views

    ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 24 พฤษภาคม 2565
  • มูลค่าการส่งออกพลังงาน 108 recent views

    มูลค่าการส่งออกพลังงาน ได้แก่ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ถ่านหิน ไฟฟ้า
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 24 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).