พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: การนำเข้า น้ำมัน น้ำมันดิบ

กรองผลลัพธ์
  • การนำเข้าน้ำมันดิบ 127 recent views

    ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบแยกแหล่งที่มา ได้แก่ ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และอื่นๆ
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 24 พฤษภาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).