พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLS แท็ค: น้ำมันสำเร็จรูป ขายปลีก

กรองผลลัพธ์
  • ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูป 88 recent views

    ราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานคร แยกตามชนิดน้ำมัน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).