พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: การกลั่น การใช้ น้ำมัน

กรองผลลัพธ์
  • การใช้น้ำมันในการกลั่น 113 recent views

    ปริมาณการใช้น้ำมันในการกลั่นแยกรายโรงกลั่น
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 20 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).