พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: ก๊าซธรรมชาติ สาขา

กรองผลลัพธ์
  • การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา 92 recent views

    การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา ได้แก่ ใช้ในโรงไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรม และ NGV
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 20 เมษายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).