พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: น้ำมัน การผลิต น้ำมันสำเร็จรูป

กรองผลลัพธ์
  • การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป 104 recent views

    ปริมาณการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปแยกตามชนิดน้ำมัน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศท.) 30 พฤศจิกายน 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).