ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLS
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล รายได้รัฐบาลจากภาษีพลังงาน ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ ค.ศ.1994
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ ค.ศ.2021
การจัดจำแนก อื่นๆ
ภาษี
หน่วยวัด บาท
หน่วยตัวคูณ ล้าน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2564
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2564
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 24 กรกฎาคม 2564